china studies

Kina – historia och dynastier

Kina – historia och dynastier

Kinas historia är indelad i perioder som är mycket starkt präglade av de dynastier övriga världen känner som Shang, Zhou, Han, Ming och Quing. Mer information om de olika dynastierna och om det politiska kaos som har präglat landet under långa perioder finns under rubriken “Kinas dynastier”.

Kinas historia

Kinas historia är något utöver det vanliga. Kinesisk historia präglas av historier om jordbrukare, jägare och fiskare. Kanske är det svårt att tro, inte minst med tanke på alla erövringståg och folkvandringar som har ägt rum i detta land.

Kinesisk religion

Österländsk filosofi och kinesisk religion är numera känd över hela världen. Det gäller inte minst i Sverige, där såväl Buddhism som Taoism och Konfucianism är kända kinesiska religioner tillika livsåskådningar.

Kinas kultur

Kinas kultur är något speciellt. Kina är ett land rikt på kultur, vilket innefattar allt från filosofi, gastronomi och bildkonst till musik, kampsport och litteratur. I Kina värderar man skrivna ordet samt språkets unika tecken, som sägs vara sprungna ur spådomskonst.

Kejsare i Kina

Kejsare är en annan benämning för regent och det är en titel som ursprungligen skapades av Qin Shi Huangdi; Kinas allra första regent. Kejsartiteln går vanligtvis i arv mellan far och son alternativt mellan bröder. Hittills har det endast funnits en kvinnlig kejsare i Kina.

Kinesisk tid

Vanligtvis använder man en så kallad normaltid i ett land, med undantag för några större länder som i stället använder interna zonindelningar. Kinesisk tid är speciell. I Kina används nämligen en zontid, trots landets storlek. Detta resulterar i en tidsskillnad motsvarande sex eller sju timmar mellan Kina och Sverige beroende på om det är vinter- eller sommartid.

Kinesisk kalender

En kinesisk kalender liknar den svenska i det att den också har olika stjärntecken. Dock skiljer sig dessa tecken åt då kineserna har helt andra djur, som visserligen är tolv till antalet, men som är fördelade över tolv år. Dessutom börjar det kinesiska nyåret först i slutet av, alternativt i början av, årets första två månader.

Vilket år är det i Kina?

Enligt den kinesiska kalendern, som kallas Tongshu, gick man från Kaninens till Drakens år vid tiden för millennieskiftet. Varje år har ett eget djur som domineras av ett antal element samt av antingen yin (månen) eller yang (solen).

Nedan följer en tabell över olika djur som förekommer i den kinesiska almanackan, samt vilket år respektive djur har varit aktuellt.

1

Råtta

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

2020

2

Oxe

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

2021

3

Tiger

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

2022

4

Kanin

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

2023

5

Drake

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

2024

6

Orm

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

2025

7

Häst

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

2026

8

Get

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

2027

9

Apa

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

2028

10

Tupp

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

2029

11

Hund

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

2030

12

Gris

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

2031

För mer info: Världens historia

Kinas ledare idag

Sedan 2012 är kinas ledare Xi Jinping. Sedan valet har han ofta beskrivits som en stark ledare som för tankarna till grundaren av Folkrepubliken Kina, Mao Zedong. En jämförelse som främst grundar sig i att Jinping, likt företrädaren Zedong, ensam står bakom alla politiska beslut som fattats i landet under de dryga tio år som Jinping har suttit vid makten.

Kinesisk mat

För den som vill laga, eller lära sig att laga kinamat hemma finns det goda förutsättningar då många kockar och matprogram i Sverige gärna visar såväl grunderna som smakerna som karakteriseras det kinesiska köket. För alla hemmakockar rekommenderas även att köpa riktiga kinesiska produkter online. 

Kinesiska skriftspråket

Det kinesiska skriftspråket härstammar från Shangdynastin som styrde landet från cirka 1500-1000 f.Kr. Språket består av tecken som från början användes som en slags skriftlig vittnesbörd i form av bronsgjutningar och ristningar, de sista mer kända som “orakel-benen”. Ristningarna blev helt enkelt kungens sätt att “prata” med sina döda förfäders andar om saker som skett bakåt i tiden.

Kinas militär

Efter att i många år ha upplevt en försvagning har Kinas militär lyckats återta en framstående ställning bland världens stormakter, vilket gäller såväl ekonomiskt som militärt. Det är fortfarande Kommunistpartiet som, sedan 1949, styr landet enväldigt efter det långa inbördeskriget som härjade mellan 1927 och 1949.

Kinesisk dynasti

Det finns många historier om Kinas dynastier. Det sägs att Kinas storhet skapades av åtta kinesiska dynastier. Shang, Zhou, Han, Tang, Song, Yuan, Ming och Quing. Under Shangdynastin uppfanns Kinas särpräglade skrivtecknen, medan Zhoudynastin sägs ha enat ett då splittrat kejsarrike och Quingdynastin bidrog till Kinas storhet. Däremellan hann man också med att uppfinna saker som kompassen, krutet och tryckkonsten.

Dynasti i Kina

År

Information om perioden (cirka 15-20 ord)

Shangdynastin

Cirka 1500 – 1040 f.Kr.

Kallas även Yindynastin eller Kinas bronsåldersdynasti 

Zhou

Cirka 1046 – 256 f.Kr.

Kinas längsta varande dynasti som tog Kina från brons- till järnålder

Qin

Cirka 221 – 206 f.Kr

Kinas första kejsardynasti under vilken legalismen byggdes upp

Han

Cirka 206 – 220 f.Kr.

Landets andra kejserliga dynasti och grundad av en rebelledare

Tang

Cirka 618 – 907 f.Kr.

En mäktig dynasti som fick landet att blomstra

Yuan

Cirka 1271 – 1368

Med mongolernas storkhaner som landets kejsare  

Ming 

Cirka 1368 – 1644

Under denna dynasti lyckades rebeller fälla Peking 

Qing

Cirka 1644 – 1911

Landets sista kejsardynasti som såg till att Kina expanderade kraftigt 

Gula floden

Kina gränsar mot inte mindre än fjorton länder och har flera kända landmärken, varav det mest kända förmodligen är Mount Everest. Men även Gula floden, eller Huanghe som den heter på kinesiska, har gjort sig känd för att vara landets näst största flod samt för att ofta vålla katastrofer i form av kraftiga översvämningar.