china studies

Att lära sig kinesiska!
China Studies

Att lära sig kinesiska!

Att lära sig kinesiska språket är att lära sig en mängd olika kinesiska dialekter och en rad specifika tecken. För att återge standardkinesiska i talad form, vanligtvis benämnd som mandarin, använder man sig av olika skriftspråk. Mandarin är också det officiella kinesiska språk som talas över hela Folkrepubliken Kina. I Sverige finns det goda möjligheter att lära sig kinesiska både via högskola, universitet och webben.

Kinesiska för nybörjare

Det finns goda möjligheter för dig som vill plugga kinesiska. Det finns idag många kurser som riktar sig mot kinesiska för nybörjare och som tar upp grunderna i såväl ljudstavande skrift som symboltecken och uttal. Då kinesiska är ett enormt stort och vida talat språk, är det extra viktigt att lära sig de lingvistiska grunder som det kinesiska språket vilar på (kan jämföras med latinets betydelse för flertalet europeiska språk).
Hur säger man hej på kinesiska?

Hej på förenklad kinesiska blir Nǐ hǎo, eller 你好. Ska du använda dig av denna hälsningsfras är det viktigt att samtidigt buga lätt, sänka ögonlocken samt använda ett mjukt handslag. Kineserna hälsar dessutom på varandra i statusordning, där äldst och högst status prioriteras högst.

Nedan följer en tabell som innehåller de vanligaste fraserna på kinesiska. Vill du läsa djupare om vanliga fraser och dess översättning kan du gå in på bab.la

Ord på svenska

Ordet på kinesiska (förenklad)

Ursäkta 

Jièkǒu

Adjö

Zàijiàn

Jag heter 

Wǒ de míngzì sh

Hur mår du?

Nǐ hǎo ma

Tack

Xièxiè

Kinesiska dialekter

Som vi tidigare har beskrivit består det kinesiska språket av en rad olika dialekter. Förutom riks­kinesiska (eller mandarin) finns det sex dialekter som talas i landets olika provinser.

– Wu-dialekten: talas i större delen av Zhejiang-provinsen

– Xiang-dialekten: talas i provinsen Hunan

– Kantonesiska: talas i sydöstra Guangxi-provinsen samt i Hongkong och Kanton

– Kejia (eller hakka): talas i de södra delarna av landet samt på ön Taiwan

– Min-dialekten: talas i Fujian-provinsen samt på öarna Taiwan och Hainan 

– Gan-dialekten: talas i delar av Jiangxi-provinsen

Börja studera kinesiska

För den som vill studera kinesiska språket rekommenderas ett besök på någon av alla utbildningssidor som finns på webben. På så vis går det att samla lite mer detaljerad information om allt från kursinnehåll och kurslängd till eventuella krav på förkunskaper, distans- och campusbaserade utbildningar, enstaka kurser, examinations- och betygsformer och mycket mer. Få mer information om att studera kinesiska på studentrum.se och lär dig kinesiska från grunden!

Hur lång tid tar det att lära sig kinesiska?
Då kinesiska är ett komplext språk tar det i regel tre gånger så lång tid för gemene man att lära sig kinesiska jämfört med exempelvis spanska, franska eller italienska. Därmed är det viktigt lära sig kinesiskans lingvistiska grunder som på många sätt utgör grunden för de asiatiska språken i stort.
Är det svårt att lära sig kinesiska?
Som med alla språk beror det till viss mån på de förutsättningar och förkunskaper personen i fråga går in med, men också hur väl grunderna förklaras samt hur ofta det ges tillfälle att lyssna och själv tala kinesiska med och av människor som har kinesiska som sitt modersmål.
Vad är skillnaden på mandarin och kinesiska?
Mandarin är det som i folkmun kallas för standardkinesiska, samtidigt som mandarin enligt flertalet språkforskare kan beskrivas som flera dialekter sammanfogade till en gemensam dialekt. Mandarin är alltså att betrakta som en dialektgrupp som talas av stora delar av Kinas befolkning.