china studies

Fakta om Kina
China Studies

Fakta om Kina

Kina kan läggas till listan över världens största länder, åtminstone sett till ytan. Landet präglas av stora hav, höga berg, vidsträckta öknar och täta regnskogar vilka sammantaget har orsakat tusentals år av mer eller mindre total isolering för landet i öst. Idag är Kina, med sina drygt 1,5 miljarder invånare, också det folkrikaste landet i världen.

Kina invånare

Det sägs att en femtedel av den totala befolkningen på jorden är kineser. En hissnande siffra, men med tanke på att landet ligger runt dryga 1,5 miljarder invånare i Kina är inte det så konstigt. Faktum är att det har skett en fördubbling av Kinas folkmängd inom loppet av ett halvt sekel, mycket tack vare det faktum att den omdiskuterade ettbarnspolitiken inte längre existerar.

Öken i Kina

I vissa områden täcks landskapet av enorma öknar. Det gäller främst de nordvästra delarna av landet, i den region som kallas Xinjiangs, där vidsträckta öken- och stäppområden breder ut sig och där Gula floden möter det karga sandlandskapet om man fortsätter längre österut.

Stora städer i Kina

Det finns mängder av stora städer i Kina. Nedan följer en lista över Kinas tre största städer sett till invånarantal, i fallande ordning och enligt statistik från 2018-2019. På fjärde plats kommer Guangzhou (Kanton) tätt följt av Hangzhou på plats nummer fem. Utöver dessa enorma städer har Kina fler än femtio städer med ett invånarantal som överstiger 2 miljoner.

Stad 

Antal invånare 

Peking

Cirka 22 miljoner (2018)

Shanghai

Cirka 27 miljoner (2019)

Chongquing

Cirka 31 miljoner (2018)

Språk Kina

Det som vi idag refererar till som standardkinesiska kan beskrivas som en variant av den kinesiska som baseras på mandarin – en dialekt som talas i trakterna av Peking. Inom icke lingvistiska kretsar kallas standardkinesiska “lite slarvigt” för mandarin, trots att många språkforskare menar att mandarin är en dialekt bestående av flera dialekter. 

Kinesiskans dialekter i sin tur delar ett gemensamt skriftspråk som endast skiljer sig vad gäller dialektala och regionala ord eller slanguttryck. För mer information, se rubriken ”Studera kinesiska i Sverige

Kina miljö

Idag arbetar Kina bland annat med miljöfrågor genom ett bilateralt samarbete med svenska Naturvårdsverket, vilket sker med hjälp av anslag från Miljödepartementet. Syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter gällande miljöförvaltning samt att genomföra internationella konventioner som rör klimatpåverkande gaser och ämnen som bryter ner ozon.

Kinas miljöproblem

Kinas miljöproblem innebär att landets står inför omfattande utmaningar vad gäller koldioxidutsläpp, ökade avfallsmängder och en kraftigt ökande e-handel med krav på snabba leveranser som följd. De enorma mängderna avfall sätter även press på effektivare insamlings- och återvinningsprocesser liksom den slutgiltiga avfallshanteringen.

Berg i Kina

Kina har en rik och varierad natur som kännetecknas av öknar, floder, hav och berg. Faktum är att jordens mest omtalade berg, Mount Everest, ligger precis på gränsen mellan Kina och Nepal, medan det längre västerut kan ståtas med den massiva, även känd som jordens största, bergskedjan Himalaya.

Berg

Antal höjdmeter 

Allmänt om berget (15 ord)

Nr 1: Mount Everest 

8848,86 meter över havet

Ligger på gränsen mellan Kina och Nepal 

Nr 2: K2

8611 meter över havet

Ligger på gränsen mellan Kina och Pakistan

Nr 3: Kanchenjunga

8586 meter över havet 

Ligger på gränsen mellan Kina och Indien